23 maja

Dzień Sołtysa w gminie Drwinia

17 marca 2023
Dzień Sołtysa w gminie Drwinia

Sołtysi odgrywają ogromną rolę w życiu polskiej wsi. Są jedną z najstarszych instytucji organizujących wiejską społeczność, sięgającą czasów średniowiecza. To sołtysi bardzo często są inicjatorami i organizatorami wielu wydarzeń i uroczystości, dbają o zachowanie lokalnej tradycji i kultury, a przede wszystkim troszczą się o dobro mieszkańców swoich sołectw.

W dniu 11 marca obchodzony był Dzień Sołtysa. Aby docenić rolę sołtysa, w dniu 13 marca w Woli Drwińskiej odbyło się spotkanie sołtysów z terenu gminy Drwinia. Wójt gminy Jan Pająk podziękował wszystkim sołtysom za trud i zaangażowanie, jakie wkładają w wykonywanie swoich obowiązków, życząc wytrwałości w pełnieniu tej społecznej funkcji, satysfakcji z pracy na rzecz środowiska i uznania społecznego. Sołtysi za swoją pracę uhonorowani zostali drobnymi upominkami.