23 maja

Czysta energia w Gminie Drwinia - spotkania informacyjne

19 stycznia 2024
Czysta energia w Gminie Drwinia - spotkania informacyjne

Gmina Drwinia w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) informuje informujemy o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez gminę Drwinia w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać  na:
a) zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
b) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
c) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
d) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W dniu 24 stycznia 2024r. (środa) o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Dziewinie oraz o godzinie 19:00 w Domu Kultury w Grobli odbędą  się spotkania informacyjne, na których mieszkańcy będą mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi oraz z zasadami uczestnictwa w projekcie.

Prelekcje dotyczącą zasad uczestnictwa w projekcie poprowadzi firma DOEKO GROUP – koordynator Nadwiślańskiego Klastra Energii, do którego należy gmina Drwinia.
Zapisy do projektu będą możliwe do 02.02.2024r. poprzez Urząd Gminy w Drwini.
Więcej informacji znajdą Państwo w Urzędu Gminy w Drwini -  tel. 12 284 98 31

 

Ankieta informacyjna

Umowa użyczenia