17 czerwca

Akcja krwiodawstwa 12 marca 2023 r.

3 marca 2023
Akcja krwiodawstwa 12 marca 2023 r.

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu 12 marca (niedziela) 2023 roku w Dziewinie z udziałem ambulansu.
 

Krew pobierana będzie w godzinach: od 10:00 - 14:00 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!