17 czerwca

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

29 maja 2024
Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu 09 czerwca (niedziela) 2024 roku w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie z udziałem ambulansu.

Krew pobierana będzie w godzinach: od 10:00 - do 14:00