21 lutego

Uruchomiono nowe gminne linie komunikacyjne

5 lutego 2024
Uruchomiono nowe gminne linie komunikacyjne

W dniu 05 lutego 2024 r. zostały uruchomione nowe połączenia komunikacyjne na terenie gminy.

Gminna linia komunikacyjna nr 1 "Mikluszowice – Ispina – Mikluszowice", mająca swój początek na Park&Ride w Mikluszowicach, przebiega przez miejscowości Gawłówek, Dziewin, Drwinia, Zielona, Świniary, Grobla i zapewnia przez operatora dalsze połączenie komunikacyjne z Nowym Brzeskiem. Linia będzie wykonywać 11 kursów w dni powszednie i 5 kursów w soboty. Poniżej znajduje się mapa z przebiegiem trasy oraz aktualny rozkład jazdy.

Przebieg linii nr 1

Rozkład jazdy linii nr 1

 

Natomiast linia komunikacyjna nr 2 "Gawłówek - Niedary - Gawłówek", mając swój początek przy Domu Ludowym w Gawłówku, przebiega przez miejscowości Mikluszowice, Dziewin, Drwinia, Wola Drwińska, Wyżyce, Bieńkowice i zapewnia przez operatora dalsze połączenie komunikacyjne z Bochnią poprzez skorelowanie z kursami istniejących przewoźników. Linia będzie wykonywać 12 kursów w dni powszednie. Poniżej znajduje się mapa z przebiegiem trasy oraz aktualny rozkład jazdy.

Przebieg linii nr 2

Rozkład jazdy linii nr 2

 

Koszt biletu jednorazowego wynosi 2,00 złote a biletu miesięcznego 50,00 złotych. Operator w sprzedaży biletów uwzględnia ulgi ustawowe. Prawo do bezpłatnych przejazdów mają dzieci i młodzież ucząca się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. (dotyczy kursów na terenie Gminy)

Operatorem linii, zgodnie z dokonanym rozstrzygnięciem przetargowym jest firma: P.P.H.U. "MARK-TRAWEL" MAREK WIELGUS, Baczków 72, 32-708 Dziewin. W sprawie sprzedaży biletów miesięcznych prosimy o kontakt pod numerem: 570-305-687 lub w siedzibie firmy mieszczącej się pod adresem: Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia

Jednocześnie Urząd Gminy w Drwini uruchomił nową zakładkę "Rozkład jazdy busów i autobusów" (Panel "Mieszkaniec") gdzie znajdują się aktualne rozkłady jazdy przewoźników funkcjonujących na terenie gminy.

Uruchomienie przedmiotowych linii jest możliwe dzięki pozyskanej przez tut. Urząd dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.