22 kwietnia

Sprzęt dla OSP Ispina

10 stycznia 2024
Sprzęt dla OSP Ispina

W dniu 06 listopada ub. roku odbyło się przekazanie sprzętu bojowego dla OSP w Ispini, Na ten cel Gmina Drwinia pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 20 000 zł oraz wkładzie własnym w wysokości 300 zł zakupiony został 1 kpl. aparatu ochrony dróg oddechowych ODO oraz agregat prądotwórczy Honda .
Zakupiony sprzęt na ręce Prezesa OSP Ispina Tomasza Szczygła przekazał Sekretarz Gminy Drwinia Leszek Zabiegała.
Doposażenie jednostki OSP Ispina w specjalistyczny sprzęt umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielenie pierwszej, szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach.

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.