4 grudnia

Przypomnienie o złożeniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

24 maja 2023
Przypomnienie o złożeniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Urząd Gminy w Drwini przypomina, że każdy właściciel nieruchomości lub jego zarządca, który tego jeszcze nie zrobił ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o wszystkich źródłach ciepła znajdujących się w budynku.

Dla nowych budynków oraz tych,w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, deklarację dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Deklarację złożyć można elektronicznie,przez stronę https://ceeb.gov.pl/, wykorzystując do tego profil zaufany,e-dowód albo podpis kwalifikowany,bądź w wersji papierowej,składając ją osobiście w urzędzie gminy (pokój nr 3), albo wysyłając ją pocztą na adres urzędu.

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe.