23 maja

Program "Czyste Powietrze" w liczbach

17 kwietnia 2024
Program `Czyste Powietrze` w liczbach

Gmina Drwinia w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje program priorytetowy ,,Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Poniżej znajduje się kilka istotnych informacji dotyczących realizacji programu na terenie Gminy Drwinia, według stanu na dzień 31.03.2024
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 209
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 171
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 79
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:1 653 386,60 zł