23 maja

Portal Interesanta dostępny dla mieszkańców gminy Drwinia

19 kwietnia 2024
Portal Interesanta dostępny dla mieszkańców gminy Drwinia

Urząd Gminy w Drwini informuje, że  został uruchomiony Portal Interesanta, który za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu umożliwia udostępnianie użytkownikom wybranych informacji  wraz z możliwością dokonania zapłaty należności z tytułu podatków i opłat wobec Gminy Drwinia

Platforma Portal Interesanta dostępna jest na stronie internetowej: https://eurzad.drwinia.pl/ oraz poprzez odnośnik znajdujący się na dole strony głównej urzędu jak również w zakładce "Mieszkaniec".

Portal posiada następujące funkcje:
-    sprawdzenie zobowiązań wobec gminy i dokonanie płatności,
-    weryfikacja informacji o odczytach wodomierzy, wystawionych fakturach, podanie stanu wodomierza,
-    sprawdzenie naliczenia za usuwanie odpadów,
-    sprawdzenia danych zawartych umów z tytułu opłat lokalnych, dzierżaw,
-    sprawdzenie informacji o opodatkowanych gruntach, budowlach, budynkach, pojazdach,
-    weryfikacja danych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej i niewykorzystanych limitach,
-    weryfikacja poprawności posiadanych przez urząd danych adresowych, kontaktowych,
-    pobranie wzorów procedur, wniosków i innych dokumentów wykorzystywanych w czynnościach administracyjnych.