29 stycznia

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

21 października 2022
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

W sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Drwinia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Szanowni Państwo !


Urząd Gminy w Drwini uprzejmie informuje, że trwają prace nad opracowaniem „Rocznego programu współpracy Gminy Drwinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie”, który będzie obowiązywał w 2023 roku.
W ramach tych prac przedkłada się do konsultacji przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Drwinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” oraz  projekt uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 9 listopada 2022 roku, które  można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej wojt@drwinia.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Drwini na dziennik podawczy lub w pokoju nr 25.

Zapraszamy do konsultacji !

Załącznikami do ogłoszenia są:
1.Zarządzenie Wójta Gminy o ogłoszeniu konsultacji,

 

 

2.Projekt uchwały Rady Gminy w Drwini wraz z  projektem  „Rocznego programu współpracy Gminy Drwinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” podlegający konsultacjom.


      Wójt Gminy
( - ) mgr Jan Pająk