17 czerwca

Ogłoszenie o drugim naborze na wolne stanowisko opiekuna w żłobku samorządowym o nazwie „Gminne Centrum Opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini”

31 stycznia 2024
Ogłoszenie o drugim naborze na wolne stanowisko opiekuna w żłobku samorządowym o nazwie „Gminne Centrum Opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini”

Gminne Centrum opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini  ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w żłobku o nazwie „Gminne Centrum opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini” - 1 etat

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 7.02.2024 r. . w godzinach od 8:00 do godziny 15:00 na dzienniku podawczym  Urzędu Gminy w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: opiekuna nad dziećmi”

 

Ogłoszenie o naborze