23 maja

OGŁOSZENIE

6 grudnia 2023
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Drwini zwraca się z prośbą o zgłaszanie stanów wodomierzy drogą telefoniczną pod nr tel.: 12 284 98 18; 12 284 98 31; 12 284 98 11  lub  pocztą elektroniczną  na adres: t.madej@drwinia.pl; t.zelek@drwinia.pl

 

W informacji oprócz aktualnego stanu licznika wody należy podać imię i nazwisko odbiorcy usług oraz miejscowość i numer domu, w którym znajduje się wodomierz. Powyższe informacje należy podać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 roku. W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza w wyznaczonym terminie, rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe, zgodnie z § 11 umowy o zaopatrzeniu w wodę.