17 czerwca

Nowa oczyszczalnia ścieków i ponad 22 km kanalizacji oficjalnie oddane do użytku.

29 listopada 2023
Nowa oczyszczalnia ścieków i ponad 22 km kanalizacji oficjalnie oddane do użytku.

Oddając tę inwestycję rozpoczynamy nowy etap w naszej gminie. Zrealizowaliśmy zadanie, które może nie jest tak widowiskowe, jak nowa szkoła, czy droga, ale które było bardzo potrzebne – mówił  dziś Jan Pająk, wójt Gminy Drwinia podczas uroczystego podsumowania projektu „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia”. W ramach tego zadania  powstało ponad 22 km kanalizacji, do której podłączone jest już ponad 500 gospodarstw, wybudowano też pierwszą na terenie gminy oczyszczalnię ścieków w Dziewinie.

-To nowoczesny zakład spełniający najbardziej wymagające standardy – chwalił obiekt  Jan Chojka, prezes „Eko-Drwini”, oprowadzając gości po inwestycji.
W uroczystym podsumowaniu projektu realizowanego przez spółkę „Eko-Drwinia” oprócz władz samorządowych gminnych i powiatowych, radnych Gminy Drwinia, wzięli udział przedstawiciele gminnej spółki, a także wykonawcy kanalizacji, oczyszczalni i domowych przyłączy.
Symboliczną wstęgę oficjalnie otwierającą oczyszczalnię przecinali: Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia, Leszek Zabiegała  Sekretarz Gminy Drwinia, Roman Gołębiowski Przewodniczący Rady Gminy, Jan Chojka prezes „Eko Drwini”, Ryszard Drożdżak wicestarosta Powiatu Bocheńskiego, Kazimierz Koprowski prezes WFOŚ w Krakowie, Kacper Rosa z-ca dyrektora RZGW w Krakowie, Jan Aksamit Radny Gminy Drwinia i Sołtys Dziewina,  Maria Przyborowska sołtys  Mikluszowic, Stefan Rakoczy sołtys Gawłówka.
Realizacja projektu, który pochłonął ponad 30 mln zł  (przy ponad 16 mln wsparciu Funduszu Spójności) ruszyła w 2020 roku. Równocześnie powstawała sieć i oczyszczalnia ścieków. Do tej pory  do kanalizacji podłączone jest  blisko czterdzieści procent  mieszkańców gminy. W najbliższych miesiącach dołączą do nich kolejni.
- To inwestycja w  naszą przyszłość, w środowisko w którym będą żyć nasze dzieci i wnuki – podkreśla Jan Pająk i zapowiada kontynuację zadania.
Ambicją samorządu Drwini jest wybudowanie sieci na terenie całej gminy, dlatego urzędnicy już aplikują po kolejne środki. Tak kosztownej inwestycji samorząd nie jest w stanie zrealizować bez wsparcia z zewnątrz.
W  planach jest  budowa sieci w Drwini, Zielonej  i Woli Drwińskiej. W Niedarach ma powstać druga oczyszczalnia ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków w Dziewinie oraz kanalizacja w miejscowościach: Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek, powstały w ramach projektu nr POIŚ.02.03.00-00-0135/16 pn. „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia” realizowanego ze środków POIiŚ 2014-2020.