29 stycznia

KOMUNIKAT

9 listopada 2022
KOMUNIKAT

Wsprawie preferencyjnego zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Drwinia informuje, że Gmina Drwinia przystąpiła do rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236).

Uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy Gminy Drwinia mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (orzech, groszek, miał) dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. Jest to efekt przystąpienia i wdrażania przez Gminę Drwinia rozwiązań  przyjętych w Ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym  paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zwracamy się o składanie wniosków o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych na załączonym wzorze wniosku.
Wnioski składać można:
1.Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Drwini, Drwinia 57,
32-709 Drwinia w dniach:

-poniedziałek w godz. 9.30-16.30
-wtorek – piątek w godz. 8.30-15.30

2.Pocztą na adres: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia
3.Za pomocą platformy ePUAP.
Sprzedaż węgla będzie prowadzona za pośrednictwem firmy pośredniczącej.
Końcowa cena węgla dla mieszkańców nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę.
Z uwagi na uzależnienie od dostaw realizowanych przez spółki wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2237) jako podmioty wprowadzające do obrotu uprawnione do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego Gmina Drwinia nie gwarantuje wnioskowanej ilości, jakości węgla, ani terminu jego dostarczenia.
Ważne:
Zgodnie z zapisami ustawy ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2238) i wynosi:
-w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony,
-w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. – 1,5 tony,
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy.
W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

wniosek do pobrbania