18 lipca

Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju „PUSZCZA” w Dziewinie

4 września 2023
Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju „PUSZCZA” w Dziewinie
Od września Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju „PUSZCZA” w Dziewinie zaprasza na treningi strzeleckie prowadzone we wtorki w godz. 17.00 – 20.00 na strzelnicy Klubu w Domu Ludowym w Dziewinie. Mieszkańcy gminy Drwinia w ramach kolejnej już edycji programu profilaktycznego sfinansowanego przez GKRPA przy Urzędzie Gminy w Drwini mogą brać udział w treningach bezpłatnie. 
W trakcie realizacji programu przeprowadzony będzie również III Turniej Niepodległościowy o Puchar Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka.