22 kwietnia

INFORMACJA - SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA

24 maja 2023
INFORMACJA - SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA

Gmina Drwinia ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało 25,3 TONY ORZECHA i 24,68 TONY KOSTKI w cenie 1850 zł za tonę z transportem.

Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać mieszkańcy spoza terenu Gminy Drwinia na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Wójta/Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania), o ile wnioskodawcy otrzymali dodatek węglowy.
Chętni do zakupu węgla proszeni są o złożenie WNIOSKU - osobiście w Urzędzie Gminy Drwinia - w pokoju nr 5 lub na Dzienniku Podawczym. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca br. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych dot. sprzedaży końcowej złożone od dnia 24 maja 2023 r. rozpatrywane są w kolejności przyjęcia. Sprzedaż paliwa stałego może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 roku według kolejności wpłat do wyczerpania ilości paliwa stałego.   
Informację wydano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.