22 kwietnia

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY DRWINIA W 2024 ROKU

9 stycznia 2024
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY DRWINIA W 2024 ROKU

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Drwinia w roku 2024  zmieszanych, segregowanych oraz wielkogabarytowych.
Podobnie jak w ubiegłym roku usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2024r.  świadczyć będzie EKOM Maciejczyk Sp. J. z siedzibą w Nowinach, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny, tel. 41 386-20-60.

Informujemy również, ze stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 24 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny oraz 48 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny (opłata podwyższona).  Natomiast od powyższej opłaty istnieje zwolnienie w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w których bioodpady są kompostowane w kompostownikach  przydomowych.

Przypominamy również, że opłatę należy uiszczać w terminie do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

Harmonogram na 2024 rok