23 maja

Dwie nowe linie komunikacyjne na terenie gminy Drwinia

25 stycznia 2024
Dwie nowe linie komunikacyjne na terenie gminy Drwinia

Z dniem 5 lutego mają ruszyć dwie nowe linie autobusowe, które usprawnić mają transport na terenie gminy i ułatwić mieszkańcom podróżowanie. W dniu 24 stycznia br. podpisana została umowa z wykonawcą  usług. Utworzenie nowych linii komunikacyjnych jest możliwe dzięki pozyskanej przez gminę Drwinia dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publiczne w wysokości 509 589,00 zł. Wkład gminy to tylko ok. 15 % kosztów funkcjonowania linii.

Linia nr 1 to trasa:  Park&Ride Mikluszowice – Gawłówek - Mikluszowice - Dziewin - Drwinia – Zielona – Świniary - Grobla - Ispina - Grobla - Świniary - Zielona - Drwinia - Dziewin - Mikluszowice - Gawłówek - Park&Ride Mikluszowice  z zapewnieniem dalszego połączenia z Nowym Brzeskiem i Krakowem.

Linia nr 2  to transport publiczny na trasie: Gawłówek - Mikluszowice - Dziewin - Drwinia – Wola Drwińska – Wyżyce – Bieńkowice – Niedary – Bieńkowice – Wyżyce – Wola Drwińska - Drwinia - Dziewin - Mikluszowice – Gawłówek z zapewnieniem dalszego połączenia z Bochnią.

Opłata za bilet normalny to kwota 2,00 zł, natomiast koszt biletu miesięcznego będzie wynosił 50,00 zł.

Planowany termin uruchomienia linii  to 5 lutego 2024 r.

W najbliższym czasie rozkłady jazdy ukażą się na stronie www.drwinia.pl i zostaną rozmieszczone na przystankach autobusowych.