23 maja

Biblioteka! dodaj do miejsc ulubionych

4 grudnia 2023
Biblioteka! dodaj do miejsc ulubionych

Biblioteka! dodaj do miejsc ulubionych - promocja czytelnictwa w Gminie Drwinia to projekt  zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drwini w ramach programu Promocja Czytelnictwa. Zadanie miało na celu prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych promujących szeroko pojęto ideę czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Drwinia.

Poprzez szereg zorganizowanych wydarzeń i spotkań starano się przekazać jak ważną rolę w naszym życiu i procesie edukacji pełni książka - słowo pisane, które było elementem łączącym i integrującym podczas naszych spotkań. W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców zorganizowane zostały spotkania autorskie skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, spotkania czytelnicze mające wymiar międzypokoleniowy, występy grup teatralnych, gra terenowa, zajęcia plastyczne i animacyjne dla dzieci, liczne gry i konkursy literackie, spotkanie o tematyce patriotycznej ,,Nasza Niepodległa” i spotkanie promujące twórczość literacką Wisławy Szymborskiej.

W powyższych działaniach starano się ukazać jak  ważny element naszego życia stanowi książka, a biblioteka może stać się sercem miejscowości, w której funkcjonuje.

Koordynator zadania, Pani Sylwia Gadowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Drwini, składa serdeczne podziękowania dla Pana Jana Pająka Wójta Gminy Drwinia za za pomoc i wsparcie w trakcie realizacji zadania.