23 maja

900 tys. zł dotacji na modernizację drogi w Niedarach

2 kwietnia 2024
900 tys. zł dotacji na modernizację drogi w Niedarach

Droga gminna 581258K „Floriańska” w Niedarach zostanie wyremontowana. Dziś rano w Urzędzie Gminy w Drwini wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał z wójtem gminy Drwinia Janem Pająkiem umowę potwierdzającą dofinansowanie przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na remont drogi gmina Drwinia otrzymała dotację w wysokości 900 tys. zł.

Po podpisaniu umowy miało miejsce spotkanie z zastępcą dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Wody Polskie w Krakowie Bogusławem Borowskim, podczas którego rozmawiano na temat bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Drwinia. Poruszone zostały tematy, które już wcześniej były zgłaszane przez władze gminy, a mianowicie rozmawiano o potrzebie uszczelnienia prawego wału rzeki Drwinka w Niedarach, uszczelnienia lewego wału rzeki Drwinka w Świniarach, realizacji stanowisk pompowych w Grobli, w Drwini i w Świniarach. Rozmowy dotyczyły również  przebudowy przepompowni wód w Niedarach, która jest jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie gminy Drwinia.