29 stycznia

Informacja na temat preferencyjnego zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w 2023r.

11 stycznia 2023
Informacja na temat preferencyjnego zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w 2023r.

Wójt Gminy Drwinia informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych  w 2023r.  

Dostępny asortyment: orzech, groszek, kostka.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022r. (Dz. U. z 2022r poz. 2493) w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r, nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to w terminie od 1 stycznia 2023r. do 30 kwietnia 2023r. można dokonać zakupu w łącznej ilości nieprzekraczającej 3 ton.

 

Druk wniosku można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Drwini lub  na stronie internetowej gminy.

Wnioski składać można:
1.Osobiście w Urzędzie Gminy w Drwini w pokoju nr 4 i 5  w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 lub ewentualnie na Dzienniku Podawczym.                                                                                                                              2.Pocztą na adres: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia
3.Za pomocą platformy ePUAP  zaopatrzone podpisem elektronicznym lub podpisane za pośrednictwem profilu zaufanego.                                                                     

GOSPODARSTWA DOMOWE, KTÓRE DOKONAŁY ZAKUPU WĘGLA W 2022 ROKU ORAZ ZADEKLAROWAŁY CHĘĆ ZAKUPU W 2023 ROKU, NIE MUSZĄ SKŁADAĆ WNIOSKU PONOWNIE. ZOSTANĄ POINFORMOWANE TELEFONICZNIE O KONIECZNOŚCI DOKONANIA WPŁATY.

 

wniosek pobierz