29 stycznia

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023r.

2 stycznia 2023
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023r.
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Drwinia w roku 2023 dla odpadów zmieszanych segregowanych oraz wielkogabarytowych.
Podobnie jak w ubiegłym roku usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2023r.  świadczyć będzie EKOM Maciejczyk Sp. J. z siedzibą w Nowinach, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny, tel. 41 386-20-60